پروژه قلب سبز سنگاپور

ایده طراحی مارینا یک قلب سبز سنگاپور

پروژه « مارینا یک »، مجتمع چند منظوره با تراکم بالا برای منطقه تجاری خلیج مارینا در مرکز شهر سنگاپور است. پلان در برگیرنده دو برج اداری، دو برج مسکونی و پودیومی تجاری قرار گرفته شده بین دو پارک شهری وسیع است. مرکز اصلی پروژه « قلب سبز سنگاپور» نام گذاری شده است که پس از اتمام به بزرگ ترین میدان عمومی در مرکز منطقه تجاری تبدیل خواهد شد. ایده طراحی قلب سبز سنگاپور به معنای واقعی کلمه سبز است، معماری داخلی چهار برج، گیاهان رونده و عمودی دارند که در مرکز پیرامون باغ با چند سطح تنوع زیستی روییده اند. برای به حداکثر رساندن جریان هوا و خلق محیطی مطلوب، ساختمان ها به نحوی طراحی شده که گشودگی ها برای دریافت هوای مساعد شکل گرفته اند.

برج اداری و مسکونی مارینا یک قلب سبز سنگاپور

دو برج اداری قلب سبز سنگاپور ، سه طبقه و با معیارهای پلوتونیوم لیید مطابق هستند.

و همچنین دارای باغ بام ها و دو طبقه ویژه برای اشغال تراکم های بالا.

و از وسیع ترین طبقات اداری در سنگاپور هستند.

دو برج مسکونی قلب سبز سنگاپور ، دربرگیرنده طیف‌ وسیعی.

از لحاظ متراژ از یک تا چهار اتاق خوابه و پنت هاوس ها هستند.

تهویه طبیعی توسط کانال های هوا سبب شده تا به خوبی هوای تازه در جریان باشد و بازده ساختمان افزایش یابد. نمای ساختمان شامل سامانه سایبان های خورشیدی و شیشه های با عملکرد بالا برای کاهش دریافت انرژی به درون ساختمان است و پانل های خورشیدی انرژی را به خوبی دریافت کرده است. سایر فضاهای اضافی در این مجموعه عبارتند از رستوران ها و کافه ها، باشگاه های تناسب اندام، بوفه های غذا، سوپر مارکت و فضاهای متعدد برای وقوع رویدادهای گوناگون.

پست پروژه قلب سبز سنگاپور در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.