پروژه بزرگراه اکو

ایده بزرگراه اکو پارک

پیشنهاد معمار منظر برای بزرگراهی در جنوب کالیفرنیا، نه تنها فضای عمومی و پارک تفریحی دوستدار عابران پیاده و دوچرخه سواران به همراه فضاهای گردهمایی با مراکز اجتماعی و فعالیت های فرهنگی است، بلکه انگیزه ای برای بهبود شرایط فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی است. این پیشنهاد دربرگیرنده ی رویکردی است که الهام بخش نوسازی بزرگراه ها و جاده ها در همین منطقه شده است. فضای زیرین بزرگراه همچنین بر روی عموم به صورت فضای اکو تفریحی گشوده شده است. همچنین، ایده بزرگراه اکو پارک بر اساس تبدیل بخشی از بزرگراه به پارک مرتفعی است که دارای پوشش گیاهی درختان پرتغال و گل های آویز با موضوع فضای سبز لس آنجلسی نظیر آب، نور خورشید و زیرساخت های جذاب و خاص است.

ویژگی های معماری منظر بزرگراه اکو پارک

از ویژگی های عمده معماری منظر بزرگراه اکو عبارت است از.

بهبود نگرانی ها درباره کیفیت هوا و دسترسی به آب.

جاده های مجاور و سازه های مرتفع شده در امتداد پلان پیشنهادی آب باران را جمع آوری کرده.

که سبب آبیاری فضای سبز در آب و هوای خشک و مرطوب شده است.

مقداری از آب ذخیره شده در برج های خنک کننده تعبیه شده در پارک نگهداری شده است.

که در روزهای گرم مه و بخار خنکی در هوا پراکنده است.

برای موضوع آلودگی هوا، فیلترهای صافی تصفیه کننده برای جذب ریزگردهای موجود در هواست.

مسیرهای عبور ترافیک سنگفرش شده و کربن را از اتمسفر جذب و آن را در زمین ذخیره کرده تا چرخه ی کربن تکمیل شود.

پست پروژه بزرگراه اکو در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.