پروژه نوسازی مدرسه

ایده ی پروژه نوسازی مدرسه

سایت این مدرسه بخشی از پروژه ی توسعه پایدار منطقه ی سنت ـ ایسی دور و گسترش فضای مدرسه ی ابتدایی و مهدکودک دهه ی ۹۰ است. هدف ساخت، مرکزی برای نگهداری خردسالان و مجموعه‌ ی تفریحی برای کودکان دبستانی است. پلان مدرسه بر روی نقشه ی ذوزنقه ای شکل در محیطی نامتجانس ساخته شده که دارای بخش های جورواجور و متنوع است. ایده ی پروژه ی نوسازی مدرسه پاسخی به محیط زیست و ساختمان موجود است که توسط کشف حجمی پاسیوها و شفافیت شکل گرفته است.

فضای باز پروژه نوسازی مدرسه

معماری معاصر مدرسه توده ی بزرگ شهری در مقیاس کودکان است.
ساختمان دیدهایی به سمت روستا و برج ناقوس، دو تپه در جهت شرق.
چشم انداز وسیعی در شمال و کوهستان ها در غرب هستند.
در مدرسه در طبقه ی همکف حیاط (فضای باز) بین مدرسه قدیم و جدید ارتباط برقرار کرده است.
سه حجم دارای هویت های برنامه ای متفاوتی هستند که از آن جمله اند مهدکودک، کودکستان و مدرسه ابتدایی.
فضای باز پروژه ی نوسازی مدرسه (حیاط) سبب شده تا محیط مدرسه از ترافیک.
جاده های مجاور و فضاهای زندگی مهدکودک متمایز و دیدهای دلپذیری ایجاد شوند.

پست پروژه نوسازی مدرسه در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.