مطالب دسته بندی اول

مطالب دسته بندی دوم

مطالب دسته بندی سوم

پردیس نوارتیس

معمار Gerold Wiederin سال ساخت ۲۰۰۵-۲۰۰۲ مکان بازل ، سوئیس مساحت ۸۸۴۸ مترمربع تعداد طبقات ۵ طبقه نما پردیس حجم ساختمان مکعبی با گسترش طولی است. شکل اص... بیشتر بخوانید